Inwestycje

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica powstanie w miejscowości Ząbki, położonej 10 km od centrum Warszawy, na działce o powierzchni 12,21 ha sąsiadującej z obecnie istniejącym Mazowieckim Centrum Psychiatrii ,,Drewnica” przy ul. Rychlińskiego 1. Dokumentacja budowlana nowego pawilonu szpitalnego wykonana została w 2007 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne Służby Zdrowia Spółka z o.o. z Katowic. Decyzją Nr 499p/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r., zmienioną następnie Decyzją Nr 47/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. Starosta Wołomiński zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę. Po wybudowaniu, nowy obiekt przejmie działalność medyczną w zakresie psychiatrii prowadzoną obecnie w Mazowieckim Centrum Psychiatrii ,,Drewnica”.

Nowy Szpital o profilu psychiatrycznym, usytuowany w rozległym, cichym i spokojnym terenie (sąsiedztwo kompleksu leśnego ,,Drewnica"), a jednocześnie stosunkowo blisko centrum Warszawy, ma zapewnić pacjentom warunki zbliżone do domowych poprzez udostępnienie opieki i rehabilitacji, a także poprzez stworzenie poczucia intymności i samorealizacji. Szpital będzie nowoczesnym centrum opieki psychiatrycznej dla mieszkańców Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

Zaprojektowany obiekt jest nowoczesny i funkcjonalny, a zwarta bryła budynku Szpitala ułatwi komunikację zarówno pacjentom, jak i personelowi (obecna działalność prowadzona jest w kilku odrębnych pawilonach zlokalizowanych na rozległym obszarze).

Działalność medyczna, ze względu na specyfikę Szpitala, będzie prowadzona głównie na dwóch poziomach. Jedynie niektóre pawilony będą posiadać poziom trzeci, nie związany bezpośrednio z udzielaniem świadczeń, stanowiący przestrzeń dla personelu lub osób z zewnątrz (sala konferencyjna).

W Szpitalu znajdzie się miejsce dla ok. 300 łóżek, w tym dla:

 

  • 135 łóżek w trzech oddziałach ogólnopsychiatrycznych;
  • 30 łóżek w oddziale psychogeriatrycznym;
  • 31 łóżek w oddziale terapeutycznym dla psychoz;
  • 31 łóżek w oddziale chorób afektywnych;
  • 32 łóżek w oddziale rehabilitacji psychiatrycznej;
  • 21 łóżek w oddziale detoksykacji alkoholowej;
  • 25 miejsc w oddziale dziennym;
  • Centrum Rehabilitacyjnego, izby przyjęć, gabinetów specjalistycznych (ginekologiczny, urologiczny, neurologiczny, okulistyczny, stomatologiczny, internistyczny, psychologiczny, psychiatryczny, a także gabinet RTG, EKG, USG itp.).

 

Powierzchnia całkowita Szpitala to ok. 22 000 m2 oraz obiekty towarzyszące takie jak: kotłownia, portiernia, hydrofornia itp. 

 

Główny pawilon Szpitala będzie składał się z połączonych ze sobą 7 segmentów: A, B, C, D, E, F, G. Każdy segment będzie tworzył oddzielną bryłę, o zróżnicowanym charakterze określonym przez program funkcjonalno-przestrzenny. Bryły te połączone będą ze sobą segmentem B stanowiącym strefę wielofunkcyjną, dobrze skomunikowaną z miejscami do wypoczynku oraz terapii. Segment B będzie stanowił centralną część układu przestrzennego.

W pawilonie Szpitala będą wydzielone strefy dostępu, które obejmą ruch zewnętrzny i wewnętrzny pacjentów, personelu, wszelkiego rodzaju dostawy oraz ruch odwiedzających.

Pierwszą strefę ogólnodostępną będą stanowiły segmenty A, B, C, natomiast drugą wewnętrzną będą tworzyły segmenty D, E, F, G, stanowiące oddziały łóżkowe.

 

- Segment A - to trzykondygnacyjny obiekt, niepodpiwniczony mieszczący:

- na parterze oddział dzienny dla około 25 osób przychodzących z zewnątrz na zajęcia terapeutyczne,

- na pierwszym piętrze umieszczono administrację całego Szpitala,

- na drugim piętrze znajduje się sala konferencyjna z zapleczem oraz archiwa.

 

- Segment B - to trzykondygnacyjny obiekt, niepodpiwniczony, mieszczący:

- na parterze hall wejściowy oraz tzw. strefę wielofunkcyjną,

- na pierwszym piętrze będzie znajdowało się Centrum Rehabilitacyjne,

- na drugim piętrze szatnie personelu oraz depozyty.

 

- Segment C - to dwukondygnacyjny obiekt, niepodpiwniczony funkcjonalnie podzielony na dwie części: Ca i Cb:

W części Ca będą zlokalizowane:

- na parterze Dział Przyjęć z podjazdem dla karetek, policji, itp. oraz pomieszczenia badań   sądowych z dyżurkami lekarskimi i pomieszczeniami biurowymi,

- na piętrze umieszczono ambulatorium w skład którego wchodzą m.in. gabinety lekarskie, a także gabinet RTG, EKG, USG, itp.

W części Cb będą zlokalizowane:

- na parterze Dział farmacji, Dział rozdziału jedzenia, Dział higieny, zewnętrzne boksy odpadów medycznych, komunalnych oraz pomieszczenie przechowywania zwłok,

- na piętrze będzie znajdowało się centrum rehabilitacyjne;

 

- Segment D - to dwukondygnacyjny obiekt, niepodpiwniczony mieszczący: na parterze oddział ogólnopsychiatryczny podzielony na dwa pododdziały, na piętrze oddział ogólnopsychiatryczny podzielony na dwa pododdziały. Segment D ma ogółem 90 łóżek.

- Segment E - to dwukondygnacyjny obiekt, niepodpiwniczony mieszczący: na parterze oddział ogólnopsychiatryczny podzielony na dwa pododdziały, na piętrze oddział psychogeriatryczny. Segment E ma ogółem 75 łóżek.

 

- Segment F - to dwukondygnacyjny obiekt, niepodpiwniczony mieszczący: na parterze oddział terapeutyczny, na piętrze oddział chorób afektywnych. Segment F ma ogółem 62 łóżka.

 

- Segment G - to dwukondygnacyjny obiekt, niepodpiwniczony: na parterze oddział rehabilitacji psychiatrycznej (32 łóżka), na piętrze oddział detoksykacji alkoholowej. Segment ma ogółem 53 łóżka.

 

W całość kompleksu, objętego inwestycją, oprócz głównego pawilonu Szpitala wchodzą takie obiekty jak: Budynek H –  dwukondygnacyjny obiekt mieszczący: kotłownię, warsztaty naprawcze, garaże karetek, magazyny, główny agregat prądotwórczy, Budynek I – jednokondygnacyjny obiekt mieszczący: pomieszczenie portierni /dozór wjazdu i wyjazdu z ogrodzonego terenu szpitala/, Altana J – parterowa altana, Budynek K –  jednokondygnacyjny obiekt, mieszczący pomieszczenie hydroforni ze zbiornikami wody, Budynek L- stacja TRAFO oraz otwarte zbiorniki na wodę deszczową.

 

Ponadto projekt budowlany przewiduje (zaprojektowane w trakcie aktualizacji dokumentacji projektowej) dodatkowe źródła ciepła na bazie odnawialnych źródeł energii. Zaprojektowana instalacja odnawialnych źródeł energii pozwoli na znaczne oszczędności w zużyciu ciepła w stosunku do tradycyjnego zasilania.

 

Orientacyjny schemat budynku głównego nowego szpitala.