Zatrudnimy

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. zatrudni:

 

_________________________________________________________________________________

-- LEKARZY PSYCHIATRÓW do pracy na dyżurach lekarskich

Wymagania:

- posiadanie specjalizacji z psychiatrii lub w jej trakcie

Oferujemy:

- umowę o pracę lub umowę kontraktową

- atrakcyjne wynagrodzenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 22 781 68 41

_________________________________________________________________________________

-- PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZY do pracy w oddziałach psychiatrycznych ogłoszenie

_________________________________________________________________________________

 -- Kierownika Działu Administracyjno-Technicznegoogłoszenie

_________________________________________________________________________________

-- Sanitariuszy w pełnym wymiarze czasu pracy,

_________________________________________________________________________________

 -- Pielęgniarki w pełnym wymiarze czasu pracy.

    CV proszę kierować na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt telefoniczny pod nr 22 781 68 41. 

_________________________________________________________________________________

-- Lekarzy psychiatrów oddziału psychiatrycznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego - ogłoszenie

_________________________________________________________________________________

-- Zatrudni na stanowisko Hydraulika w pełnym wymiarze czasu pracy

    Główne obowiązki:

  •     obsługa stacji uzdatniania wody (odżelaziacz i zmiękczacz wody) i przepompowni wody deszczowej i ścieków bytowo - gospodarczych
  •     obsługa systemu nawadniania
  •     udrażnianie kanalizacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w budynkach
  •     wymiana armatury
  •     naprawa instalacji: CO, wodnej, kanalizacyjnej w budynkach

    Wymagania:

  •     wykształcenie min. zawodowe kierunkowe
  •    doświadczenie w zawodzie hydraulika minimum 3 lata
  •    mile widziane uprawnienia spawacza : elektryczne, gazowe

   Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV z klauzulą o ochronie danych osobowych (wzór klauzuli poniżej)

   osobiście do Działu Administracyjno-Technicznego lub na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 29.05.2018 r.

 

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych

    do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr.133 poz. 883)”

   Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm.)

   informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu

   przeprowadzenia rekrutacji jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., adres: ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki.

   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia

_________________________________________________________________________________

Klauzula obowiązku informacyjnego: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica

    Sp. z o.o., adres: ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować

    w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,

    tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach

    pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów

    prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania

    danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią

    prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z

    zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

    międzynarodowej; 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy 

     z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści

    swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu

    nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

    Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.