Izba Przyjęć

Izba Przyjęć

Telefon: (22) 781 68 42

 

Lekarz Dyżurny Izby Przyjęć

 

Do Izby Przyjęć zgłaszają się osoby ze skierowaniem od lekarzy psychiatrów i lekarzy innych specjalności, pacjenci bez skierowania, osoby doprowadzone przez Zespół Ratownictwa Medycznego lub inne jednostki. Osobom zgłaszającym się udzielane są również konsultacje psychiatryczne.

 

Kierownik Izby Przyjęć:

Elżbieta Burna - Draśković – specjalista psychiatra

 

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego:

Bożena Sołtysik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

 

W Izbie Przyjęć zatrudniony jest również:

- 8 - osobowy zespół pielęgniarski wykwalifikowany w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,

- 6 osób personelu pomocniczego.