Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje leczeniem, rehabilitacją i wsparciem społecznym dorosłe osoby chorujące psychicznie,

które z powodu przeżywanych objawów chorobowych, trudności w codziennym funkcjonowaniu i niewystarczającym oparcie w społeczeństwie,

nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym, a nie wymagają aktualnie leczenia szpitalnego.

 

Personel Zespołu Leczenia Środowiskowego podejmuje współpracę z rodziną pacjenta, a także jednostkami służby zdrowia oraz

instytucjami opieki społecznej co ma skutkować poprawą ciągłości i skuteczności leczenia.

 

Zespół Leczenia Środowiskowego tel. (22) 435 64 24

Kierownik ZLŚ: Krystyna Jóźwik

Pielęgniarka koordynująca ZLŚ: Małgorzata Zgiet

 

Dyżury pracowników ZLŚ: 

poniedziałek 10:00 - 16:00

wtorek 10:00 - 16:00

środa 10:00 - 16:00

czwartek 10:00 - 13:00 (zebranie zespołu 13:00 - 16:00)

piątek 10:00 - 16:00

Wizyty domowe realizowane są w godzinach 8:00 - 18:00

Lekarze przyjmują pacjentów w ZLŚ w godzinach:

lek. med. Krystyna Jóźwik - specjalista psychiatra

środa 10:00 - 14:30

lek. med. Małgorzata Kostrzewa - psychiatra

poniedziałek 13:00 - 16:00