Kolejne dofinansowanie dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica

 

5 kwietnia br. w Warszawie został podpisany aneks do umowy z 23 lutego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego

a Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica. O podpisaniu umowy informowaliśmy już wcześniej:
http://www.mswdrewnica.pl/opieka-stacjonarna/8-news/58-mazowiecki-szpital-wojewodzki-drewnica-z-dofinansowanie-unijnym.html
Na podstawie podpisanego aneksu nasz szpital otrzyma dodatkowe 13,8 mln złotych ze środków budżetu państwa. 
 
Całkowita kwota dofinansowania nowej inwestycji wynosi 109, 544,272,34 zł, w tym: 
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 95.830.667,89 PLN
- środki z budżetu państwa: 13.713.604,45 PLN
Całkowita wartość projektu: 137.136.044,50 PLN