Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi

    Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Hostel to miejsce zamieszkania i terapii pod opieką profesjonalistów. Oddziaływania terapeutyczne koncentrują się na pomocy w dążeniu do powrotu do realizacji chwilowo zarzuconych zadań życiowych, mają zapobiegać inwalidyzacji. Pacjenci otrzymują odpowiednie wsparcia w odzyskiwaniu zachwianej z powodu choroby równowagi, poprawie ich samooceny oraz zwiększeniu poczucia wpływu na własne życie.

Mieszczący się na terenie szpitala budynek posiada dwa trzyosobowe pokoje dla mężczyzn i dla kobiet, kuchenkę, przedpokój i jadalnię. Jest miejscem czasowego zakwaterowania dla sześciu osób po wypisaniu ze szpitala. Mieszkańcy sami dbają o czystość i porządek w budynku, a ewentualne naprawy i renowacje wykonywane są przez ekipę remontową szpitala.

Programem rehabilitacyjnym Hostelu objęte są osoby z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi przede wszystkim psychotycznymi, które mają trudności w życiu codziennym i wymagają czasowego pobytu w warunkach chronionych. Jego celem jest nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Program rehabilitacyjny jest opracowywany zazwyczaj na okres 6 - ciu miesięcy na podstawie rozmowy z mieszkańcem oraz wskazań i danych z wywiadu od osoby kierującej.

Głównym zadaniem Hostelu jest rehabilitacja poprzez samodzielne mieszkanie z równoczesnym udziałem w zajęciach rehabilitacyjnych innych ośrodków, np. w Warsztatach Terapii Zajęciowej, czy w Zakładzie Pracy Chronionej. Hostel staje się modelem domu a inny ośrodek modelem pracy, co odpowiada naturalnym warunkom życia.

 

Cele i zadania rehabilitacyjne są wypełniane według indywidualnego programu, nad realizacją którego czuwa personel Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej IV A.

 

Kierownik – dr Ewa Radwańska

tel. (22) 781 68 44 wew. 242/206 lub (22) 390 08 42

 

Zasady kwalifikacji pacjentów oraz druk skierowania do Hostelu. (kliknij w celu pobrania)