Całodobowy Oddział Detoksykacyjny (alkoholowy) III D

Całodobowy Oddział Detoksykacyjny (alkoholowy) III D

Oddział Detoksykacyjny jest miejscem, w którym przeprowadza się proces bezpiecznego i skutecznego odstawienia substancji psychoaktywnej (alkoholu) w sposób minimalizujący objawy zespołu abstynencyjnego. Do oddziału przyjmowane są osoby powyżej 18 roku życia ze średnio i znacznie nasilonymi alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi, w tym powikłanymi drgawkami i majaczeniem oraz z objawami abstynencyjnymi w przebiegu uzależnień mieszanych. Podczas pobytu w oddziale pacjenci otrzymuje kompleksową opiekę medyczną, która obejmuje leczenie farmakologiczne oraz podstawy wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu i sposobów terapii. Po uzyskaniu stabilizacji stanu somatycznego, pacjenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach psychoedukacyjnych motywujących do podjęcia dalszego leczenia.

W oddziale prowadzony jest Program Intensywnego Motywowania do Utrzymania Abstynencji przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień.

 

Oddział III D to oddział koedukacyjny, dysponujący 20 łóżkami.

 

Kierownik Oddziału:

Rafał Michta - specjalista psychiatra, tel. (22) 390 08 36

 

Starszy asystent:

Rafał Karwat – specjalista internista, tel. (22) 390 08 36

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień:

Alina Warchoł

 

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego:

Wiesława Markowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego tel. (22) 390 08 35

Gabinet zabiegowy: tel. (22) 390 08 34

Sekretariat: tel. (22) 390 08 33

 

W oddziale zatrudniony jest również:

- 9 - osobowy zespół pielęgniarski wykwalifikowany w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,

- sekretarka medyczna,

- 6 osób personelu pomocniczego.