Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny

    Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny to forma leczenia dla pacjentów nie wymagających leczenia całodobowego, pacjentów po hospitalizacji w oddziale stacjonarnym jako kontynuacja leczenia oraz osób, u których dotychczasowe leczenie ambulatoryjne nie było skuteczne. Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć poprawie stanu psychicznego pacjenta, redukcji objawów chorobowych, zapobieganiu nawrotom choroby, a także aktywizacji i uzyskaniu pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej oraz nawiązaniu współpracy z rodziną pacjenta. Praca terapeutyczna z pacjentami obejmuje oddziaływania biologiczne i psychologiczne dostosowane do aktualnego stanu pacjenta i odbywa się na zasadach społeczności terapeutycznej w niewielkiej grupie pacjentów. Prowadzone są również zajęcia ruchowe oraz różne formy terapii zajęciowej. Raz w tygodniu organizowana jest wycieczka poza teren szpitala mająca na celu uczenie zachowań w miejscach publicznych, pokonanie bariery izolacji i wycofania z kontaktów oraz bariery wstydu z powodu choroby psychicznej. W Oddziale Dziennym organizowane są również grupowe spotkania rodzin pacjentów.

Oddział pobytu dziennego dysponuje 25 miejscami przeznaczonymi dla pacjentów o względnie ustabilizowanym stanie klinicznym, którzy w godzinach wieczornych i nocnych oraz w weekendy mogą przebywać w domu.

 

Kierownik Oddziału:

mgr Janina Watras – psycholog kliniczny

licencjonowany specjalista psychoterapeuta tel. (22) 390 08 84

 

Lekarz:

Aleksandra Gawryś - Żoch – specjalista psychiatra

psychoterapeuta poznawczo - behawioralny tel. (22) 781 62 12/13 wew. 311

 

Psycholog:

mgr Justyna Lewandowska – w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej

absolwentka IV letniego szkolenia z terapii poznawczo - behawioralnej tel. (22) 781 62 12/13 wew. 311

 

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego:

Danuta Marchlik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego tel. (22) 781 62 12/13 wew. 308

Gabinet zabiegowy: tel. (22) 781 62 12/13 wew. 308

 

W oddziale zatrudniony jest również:

- instruktor terapii zajęciowej,

- jedna osoba personelu pomocniczego.