Archiwum Przetargi

 • 2014.10.02 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn. "Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica" . Dokumentacja przetargowa na stronie BIP.  
  2015.01.19 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
   
   

  2014.02.17 - Ogłoszenie - sprzedaż drewna. 
   
   

   
  2013.12.04 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę wycinki drzew. Dokumentacja przetargowa na stronie BIP.  
  2013.12.10 - Pytania i odpowiedzi.
  2013.12.11 - Pytania i odpowiedzi.
  2013.12.11 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Usługa wycinki drzew. Zmiana SIWZ (przedłużenie terminu składania ofert).  
  2013.12.27 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
   
   

   
  2013.11.08 - Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usługi inwestora zastępczego dla inwestycji p.n. "Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica". Dokumentacja przetargowa na stronie BIP.
  2013.11.28 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Świadczenie usługi inwestora zastępczego dla inwestycji p.n. "Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica". Modyfikacja i wyjaśnienia do SIWZ.
  2013.12.09 - Pytania i odpowiedzi.
  2013.12.23 - Informacja w sprawie odwołania do KIO.
  2014.01.10 - Postanowienie Prezesa KIO z dn. 2 stycznia 2014 r.
  2014.01.24 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
   
   

   
  2013.03.08 - Ogłoszenie o przetargu publicznym na Świadczenie pomocy prawnej dotyczącej inwestycji: Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica. Dokumentacja przetargowa na stronie BIP.
  2013.04.04 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
   
   

   
  2013.02.01 - Ogłoszenie o przetargu publicznym na wyłonienie agenta emisji obligacji. Dokumentacja przetargowa na stronie BIP. 
  2013.06.17 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

   
   
  2012.08.30 - Przetarg nieograniczony na usługę - Aktualizacja oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego DREWNICA" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Nr sprawy 1/2012.
  W dniu 30.08.2012r. Zamawiający przesłał do opublikowania w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii uropejskiej ogłoszenie o zamówieniu na usługę - Aktualizacja oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego DREWNICA" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Nr sprawy 1/2012.
  Dokumentacja przetargowa na stronie BIP. 
  2012.10.23 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
   

   
   
  2012.08.30 - Ogłoszenie  o postępowaniu na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012.
  2012.09.28 - Ogłoszenie wyników postępowania na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012.
   
   

   
   
  2012.07.18 - Zapytanie ofertowe na usługę doradztwa finansowego o wartości nie przekraczającej 14000 Euro.
  2012.07.30 - Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę doradztwa finansowego o wartości nie przekraczającej 14000 Euro.
   
   

   
   
  2012.07.05 - Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu możliwości finansowania zewnętrznego inwestycji p.n. "BUDOWA MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA W ZĄBKACH" wraz z zaproszeniem do złożenia propozycji.
  Poprawiony: poniedziałek, 09 listopada 2015 05:44