PROJEKT POWR.04.01.00-00-DI12/17

foto03.jpg

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia w ramach projektu w ramach realizowanego projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Przedmiot zapytania: wynajęcie lokalu użytkowego wraz z mediami na znajdującego się na parterze budynku, dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami na siedzibę doradców ds. zdrowia i wsparcia –  szczegóły

Wyniki postępowania

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Przedmiot zapytania: zatrudnienie na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń finansowych- szczegóły

 Wyniki postępowania